top of page
4040.png

אודותינו

דר ליין בינוי ערים בע"מ

חברת דר ליין בינוי ערים בע"מ מתמחה ביזום ופיתוח פרויקטים  , פינוי בינוי , ותמ"א 38/2 בכל רחבי הארץ. 


החברה חרטה על דגלה לפעול על פי עקרונות של אמינות , מצוינות , מקצוענות ורמת שרות גבוהה. 


דר ליין בינוי ערים הוקמה ומנוהלת ע"י מר דוד רחמין, שלו מעל 40 שנות ניסיון ביזום והקמה של פרויקטים למגורים , מסחר, משרדים ותעשייה בכל רחבי הארץ.
הניסיון העשיר שלו העומדים בראש החברה , הם שמעניקים לחברה התמקצעות במגוון פרויקטים.

אודות: About
5555555555.png

התחדשות עירונית 
תמ"א 2 \38

תמ"א היא – תכנית מתאר ארצית, שאושרה בשנת 2008 ומתייחסת לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התקן לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה נקבע רק בשנת ,1980 מה שאומר שרוב הבניינים שהוקמו לפני קביעת תקנה - אינם עומדים בתקן ולא יעמדו בפני רעידת אדמה. תמ"א 38 נועדה לאפשר ולעודד חיזוק מבנים אשר אינם עומדים בדרישות התקן המחמיר ומאפשרת קבלת היתרי בניה לחיזוק המבנה ואף לתוספות בניה, תוך קבלת פטור מלא מכל חבות מס עבור הדיירים.


בינואר 2013, חמש שנים לאחר פרסום תמ"א 38 ולאור מס' הפרויקטים המצומצם שבוצעו בפועל, אושר התיקון השני לתמ"א 38/2. תיקון זה נועד לעודד ולהוסיף תמריצים לקידום התכנית, כאשר התמריץ החשוב ביותר הוא האישור להריסת המבנה כליל והקמתו מחדש תוך שמירה על כל זכויות הבנייה והגדלת החלק היחסי של כל דייר שניתן היה לקבל על פי הוראות תמ"א 38 המקורית.

פרויקטים מורכבים מסוג התחדשות עירונית מצריכים הובלה של חברה עם ניסיון רב ביזום, תכנון והקמת פרויקטים. חברה שתוכל לעמוד בציפיות הדיירים להקמת הפרויקט, לאכלוס, להתחדשות והצלחה כאחד. למנהלי חברת דר ליין בינוי ערים ניסיון רב והצלחה ביזום, תכנון והקמת פרויקטים וברזומה שלהם פרויקטים רבים ומוצלחים ברחבי הארץ.


פינוי-בינוי פינוי בינוי (עסקת קומבינציה) היא חלק מהתוכנית להתחדשות עירונית, ובמסגרתה מתבצע פינוי של שכונות מגורים ישנות לטובת בנייה מחדש של השכונה באותו המתחם. ההכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי היא בסמכותה של ממשלת ישראל על פי סעיף 33א. לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965- (חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום), והיא נועדה לאפשר את ניצולה המקסימלי של הקרקע, לספק עתודות מגורים בעיר ולהביא להתחדשות עירונית. דיירי השכונה הקיימים יקבלו במקום דירתם הישנה - דירה חדשה, גדולה ומרווחת מזו הקודמת, עם תשתית סביבתית מפותחת ומודרנית. בנוסף ייהנו הדיירים מהטבות מיסוי ופטור מהיטל השבחה.

.....

אודות: Welcome
bottom of page